Sisselogimine

Unustasite parooli?

Üldised kasutustingimused

 1. Üldsätted

1.1. Käesolevad ostu-müügireeglid (edasises – reeglid), mis reguleerivad suhteid ostja ja EMP Market OÜ, registrikoodiga 12592951 (edasises – müüja) EMP.ee internetikaupluse vahel, kujutavad endast kohustuslikku juriidilist dokumenti, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused, kauba tellimise ja selle eest tasumise, tarnete ja tagastamistingimuste kord, samuti muud EMP.ee internetikaupluses ostmist ja müümist puudutavad sätted.

1.2. Ostja väljendab oma nõusolekut käesolevate reeglitega, registreerudes EMP.ee internetikaupluse veebilehel ja/või kaupu ostes.

1.3. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta, täiendada ja parandada. Reeglite muudatused ja täiendused jõustuvad hetkel, mil need avaldatakse veebilehel www.emp.ee.

1.4. EMP.ee internetikaupluses registreerimiseks ja ostmiseks on õigus ainult:

1.4.1. teovõimelistel füüsilistel isikutel, s.t täisealiseks saanud isikutel, kelle teovõimet ei ole kohtulikus korras piiratud;

1.4.2. neil 14–8-aastastel isikutel, kes on saanud oma vanemate või eeskostjate nõusoleku, välja arvatud juhul, kui alaealine isik haldab oma sissetulekuid iseseisvalt;

1.4.3. juriidilistel isikutel;

1.4.4. kõigi eelnimetatud isikute volitatud esindajatel.

1.5. Ostja, kinnitades oma nõusolekut reeglitega, kinnitab, et juhindudes punktist 1.4. on tal õigus EMP.ee internetikaupluses registreeruda ja kaupu osta.

 

 1. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja müüja vaheline leping jõustub hetkel, kui ostja, olles valinud ostetava kauba ja vormistanud ostukorvi, kinnitab kokkulepet, märkides linnukese järgmise tekstirea kõrval olevasse ruutu: Nõustun ostu- ja kauba tagastamise tingimustega.

2.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist muutuvad ostja poolt tellimuse teostamise ajal näidatud tootevalik, kogus, tarnetähtaeg ja muud tingimused lepingu kohustavateks ja lahutamatuteks osadeks.  

2.3. Ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse EMP.ee andmebaasis.

 

 1. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta EMP.ee internetikauplusest kaupu vastavalt käesolevatele reeglitele.

3.2. Ostjal on õigus kaup 14 päeva jooksul tagastada.

 

 1. Müüja õigused

4.1. Juhul, kui leping Ostja algatusel lõpetatakse, jätab Müüja raha tagastamisel endale õiguse pidada kinni järgmised summad.

4.1.1. Kui ostja tühistas tellimuse enne seda, kui müüja tellitud kauba põhilaos reserveeris ja selle eest tasus, on tagastusteenuse tasu 3 (kolm) еurot.

4.1.2. Kui ostja tühistas tellimuse pärast seda, kui müüja tellitud kauba põhilaos reserveeris ja selle eest tasus, on tagastusteenuse tasu 5 (viis) eurot.

4.1.3. Kui ostja tühistas tellimuse pärast kauba kättesaamist, on tagastusteenuse tasu 5 (viis) еurot ja kauba pealattu tagasisaatmise maksumus arvutatakse vastavalt reeglite punktile 8.4.8.

 

 1. Ostja kohustused

5.1. Ostja on kohustatud omandatud kauba eest tasuma ja võtma kauba vastu käesolevate reeglitega sätestatud korras.

5.2. Kui Ostja kauba kohaletoomise ajal keeldub kaupa mõjuva põhjuseta vastu võtmast, on ostja kohustatud katma kauba saatekulud.

5.3. Ostja kohustub hoidma ja mitte edastama kolmandatele isikutele andmeid, mis on vajalikud EMP.ee internetikaupluse veebilehele sisse logimiseks. Sisselogimiseks vajalike andmete kaotsiminekul on ostja kohustatud sellest viivitamatult EMP.ee-le teatama. EMP.ee ei vastuta kolmandate isikute tegevuse eest, kes kasutavad sisselogimisandmeid enne teate saatmist ja võimalust muuta ostja andmeid administraatori poolt. Eelnimetatud asjaoludel on EMP.ee-l õigus arvata, et internetikaupluses sooritatud tegevused viis läbi Ostja.

5.4. EMP.ee internetikaupluse ostjad on kohustatud pidama kinni käesolevatest reeglitest ja muudest internetikaupluse veebilehel esitatud tingimustest ning mitte rikkuma Eesti Vabariigi õigusakte.

 

 1. Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub pakkuma võimalust kasutada internetikaupluse teenuseid, mille osutamise tingimused on sätestatud käesolevate reeglitega, samuti teiste EMP.ee internetikaupluse sätestatud reeglitega.  

6.2. Müüja kohustub toimetama ostja omandatud kaubad tema näidatud aadressile vastavalt käesolevates reeglites sätestatud tingimustele.

6.3. Müüja kohustub austama ostja õigust talle kuuluva isikliku informatsiooni privaatsusele.

6.4. Olukorras, kus müüja ei saa ettenägematute asjaolude tõttu kohale toimetada kaupu, mida ostja on EMP.ee internetikauplusest tellinud, on müüja kohustatud pakkuma ostjale analoogseid kaupu. Kui ostja sellest pakkumisest keeldub, kohustub müüja tagastama ostja tasutud raha 5 (viie) tööpäeva jooksul.

6.5. Ostjale, kes kasutab oma õigust, mis on nähtud ette käesolevate reeglite punktis 3.2, kohustub müüja tagastama tasutud raha mitte hiljem kui 14 päeva möödudes alates kauba tagastamisavalduse esitamisest.

 

 1. Kaupade maksumus

7.1. Kaupade maksumus EMP.ee internetikaupluses näidatakse eurodes. Müüja on maksumaksja. 20%-line käibemaks on arvestatud kaupade hinna sisse.

7.2. Sooduspakkumistel on näidatud kaupade jaemüügihinnad (läbikriipsutatutena), mille on esitanud tarnijad või ametlikud edasimüüjad. Läbikriipsutatud hinnad on tootja soovitatud jaemüügihinnad.

 

 1. Kaupade kvaliteedi garantii, nende tagastamine ja ümbervahetamine

8.1. Kõikide müüdavate kaupade tarbimisomadused on esitatud toodete kirjeldustes. Müüja ei vastuta selle eest, et internetikaupluses olemasolevate kaupade värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi ostja kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

8.2. Müüja vastutab ostja ees kauba üleandmise ajal esinevate defektsete kaupade eest. Kaupadele kohaldatakse Eesti Vabariigis seadustega sätestatud garantiiaega.

8.3. Soovides kaupa käesolevate reeglite alusel tagastada, peab ostja täitma kaupade tagastamisdokumendi ja esitama selle koos tagastatava kaubaga ning teavitama müüjat vastavalt punktis 3.2. esitatud tingimustele.

8.4. Kauba tagastamisel tuleb täita järgmisi tingimusi.

8.4.1. Toode tuleb tagastada samas pakendis, milles see tarniti. Pakend ei tohi olla kahjustatud, see peab olema puhas, nõuetekohaselt ette valmistatud ja pakendatud.

8.4.2. Toode ei tohi olla ostja poolt rikutud, s.t omada mehaanilisi või teistsuguseid kahjustusi.

8.4.3. Toode ei tohi olla kasutatud ega kaotanud oma kaubandusliku välimuse (etiketid ei tohi olla kahjustatud, kaitsekiled eemaldatud jne) (käesolevat punkti ei kohaldata juhul, kui tagastatakse ebapiisava kvaliteediga toode).

8.4.4. Tagastatava kauba komplektsus peab olema samasugune nagu selle saamise hetkel.

8.4.5. Kauba tagastamisel tuleb esitada ostu tõendav dokument, garantiitalong  (kui see väljastati) ja täidetud dokument kauba tagastamise kohta.

8.4.6. Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatava kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimustest ei ole kinni peetud.

8.4.7. Ostjal ei ole õigust ostu-müügilepingust taganeda ja kaupa tagastada, kui ta on kaupa rikkunud või oluliselt muutnud kauba välimust.

8.4.8. Kaup saadetakse tagasi müüja väljastuspunkti Eestis kulleriga või Itella SmartPOSTi, Omniva või DPD kaudu ning ostja tasub selle saatmiskulud. Kauba lõpplattu tagasisaatmise maksumus määratakse saadud  transpordiarve alusel. Kauba tagasisaatmise maksumus arvestatakse maha tagasimakse summast.

8.4.9. Kauba tagastamine toimub müüja kehtestatud viisil.

8.4.10. Kui kaup tagastatakse õiguse alusel, millele on osutatud punktis 3.2, tasub ostja kauba tagastamisega seotud kulud vastavalt punktile 4.

8.4.11. Raha tagastatud kauba eest tagastatakse ülekandega pangaarvele. Müüja ei vastuta tagastatud kauba eest tehtud ülekande hilinemise eest, kui ostja on esitanud raha tagastamiseks ebaõiged andmed või need esitamata jätnud.  

8.5. Kosmeetika- ja parfümeeriatooted võivad osutuda tagastamiskõlbmatuteks, kui ostja on toodete pakendi avanud või pakendit kahjustanud.

8.6. Trikotaažpesu, korsetid, ujumistrikood, juuksetarvikud, kiiresti riknevad kaubad, heli- ja videosalvestised, tarkvaratooted ja arvutimängud võivad osutuda tagastamiskõlbmatuteks, kui ostja on eelnimetatud toodete pakendit kahjustanud.

8.7. Ostja ei saa tagastada kaupa, mille tagastamise tingimusi ei ole Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud.

 

 1. Teabe vahetamine

9.1. Müüja suhtleb ostjaga, kasutades registreerimisvormile märgitud e-posti aadressi ja telefoninumbrit, ning ostja võib kasutada kõiki sidekanaleid, mis on esitatud EMP.ee internetikaupluse veebilehe jaotises „KONTAKTID“.

 

 1. Vastutus

10.1. Ostja vastutab täielikult enda poolt registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Kui ostja on esitanud registreerimisvormil ebatäpsed andmed, ei vastuta müüja tagajärgede eest ning omandab õiguse nõuda ostjalt otseste kahjude hüvitamist.  

10.2. Ostja vastutab täielikult tegevuste eest, mida ta EMP.ee internetikauplusse registreerinuna sooritab.

10.3. Ostja vastutab oma registreerimisandmete ohutuse eest. Kui registreerimisandmeid kasutab kolmas isik, loetakse ta ostjaks.

10.4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest kõigil neil juhtudel, kui kahju on tekkinud selle tulemusel, et ostja, vaatamata müüja soovitustele ja isiklikele kohustustele, ei ole käesolevate reeglitega tutvunud, kuigi sellist võimalust talle pakuti.

10.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüline pool teisele poolele otsesed kahjud.

 

 1. Müüja kasutatavad turundusvahendid

11.1. Müüja võib korraldada erinevaid kampaaniad, nende tingimusi igal ajal muuta ja lõpetada nende kehtivuse.

11.2. Müüja võib ostjatele pakkuda virtuaalvaluutaühikuid, mida saab kasutada ostetud kaupade eest tasumiseks ainult EMP.ee internetikaupluses.

11.3. Juhul kui ostja omandab kauba, mille ostmisel ta kasutab virtuaalvaluutaühikuid, ning kasutab käesolevate reeglite punktis 3.2. sätestatud kauba tagastamisõigust, siis kauba ostmisel kasutatud virtuaalvaluutaühikute summa arvestatakse ostja tagastatava kauba maksumusest maha.

11.4. Virtuaalse valuuta ühikuid ei vahetata eurodeks.

11.5. Kui tellitud kauba maksumus on kupongi maksumusest väiksem, hinnavahet välja ei maksta.

 

 1. Lõppsätted

12.1. EMP.ee jätab endale õiguse lõpetada tegevus; täiendada ja muuta oma äranägemisel käesolevaid reegleid ja teisi reeglitega seotud dokumente, teavitades sellest ostjat internetikaupluse veebilehel. Reeglite täiendused ja muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest, s.t. päeval, mil need esitati internetikaupluse süsteemis.

12.2. Juhul, kui ostja ei nõustu reeglite uue redaktsiooniga, osaliste täienduste ja muudatustega, on tal õigus keelduda nende täitmisest tingimusel, et ta kaotab õiguse kasutada internetikaupluse teenuseid.

12.3. Kui ostja jätkab pärast reeglite muutmist internetikaupluse teenuste kasutamist, loetakse see tema nõustumiseks reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste ja muudatustega.

12.4. Käesolevad reeglid on koostatud Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

12.5. Käesolevatest reeglitest tulenevaid suhteid reguleerivad Eesti Vabariigi seadused.

12.6. Kõik käesolevate reeglite rakendamisel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras.

12.7. Pooled vabanevad käesolevate reeglite täitmise kohustusest, kui nende täitmine osutub võimatuks vääramatu jõu mõjul.