Authorization

Forgot password?

Claims handling

1. Pöördumisel müüja või hooldusettevõttesse toote remondiks tuleb Tarbijal tagada, et:

  • toode on varustatud ostudokumendi ja selgelt formuleeritud veakirjeldusega.
  • toode on komplektne ja varustatud kontrollimist võimaldavate tarvikutega: akud, laadijad jne.
  • seade (telefon, arvuti) ei ole lukustatud kasutaja paroolidega või seotud kasutajakontodega.
  • seadmelt on eemaldatud SIM kaardid , mälukaardid , kaitseümbrised (nende säilimise eest ei saa EMP.ee või hooldaja vastutada).

2. Pretensiooni esitamise aeg on eraisikust Tarbijale 24 kuud alates toote üleandmisest.

3. Pretensiooni esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile, kui viga on tekkinud tootja süül või toote väljavahetamist, kui toodet ei õnnestu remontida.

4. Pretensiooni esitamise ja garantiihoolduse saamise aluseks on ostu tõendav dokument.

5. Garantiihoolduse saamiseks võib Tarbija pöörduda otse tootja volitatud hooldusettevõtte poole.

6. Pretensiooniõiguse või garantiihoolduse alla ei kuulu kauba kasutamise õpetamine, esmane kokkupanek, reguleerimine, korraline hooldus, regulaarne puhastus ega rikete kõrvaldamine, mida on põhjustanud toote ebaõige kasutamine või kasutamisjuhiste mitte täitmine.

7. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.

8. Tootjat esindav garantiihooldus ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

  • seadmesse installeeritud või kasutamise käigus tekkinud tarkvaralistest vigadest.
  • tavapärasest või normaalsest kulumisest, toote ülekoormamisest.
  • ebaõigest kasutamisest, puudulikust hooldamisest või kui toodet on remonditud mitte tootjapoolses hoolduses.
  • kui seadmel on eemaldatud tehase kontrollkleebised, seerianumber või muud turvamarkeeringud ning kui on tuvastatud seadme avamine või ise parandamine.
  • välisteguritest, ilmastikuoludest nt. tugev tuul, äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

9. EMP.ee tugineb rikke või vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud hooldusettevõtte poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui diagnostika tulemusel selgub, et puudused kaubal on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida toote tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub remontimisele üksnes tasulises korras.

10. Seadmele teostatud diagnostika eest tuleb Tarbijal tasuda diagnostikatasu, vastavalt hooldusettevõtte kehtestatud hinnakirjale, kui tootja või EMP.ee ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu, kui seadmel ei tuvastata diagnostika tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.

11. EMP.ee või hooldusettevõttesse viidud toote remondi kestvus sõltub logistikast, hooldusettevõtte töökorraldusest, tööde järjekorrast ja tootele varuosade saadavusest. Eestist väljapoole saadetud hooldustöö kestvus võib ulatuda kuni 3-4 nädalani.